ประมงอำเภอเขื่องใน ประชุมชี้แจงแนวทางในการประชุมประชาคมคัดเลือกคณะกรรมการแหล่งน้ำ ณ ศาลาประชาคม บ้านกวางคำ-โนนธาตุ ม.6 ต.เขื่องใน อ.เขื่องใน 

ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเส.. [2020-04-01 ] การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ.. [2020-04-01 ] วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวั.. [2020-03-31 ] การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ชา.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำประจำชุมชนหนองหัวลิง .. [2020-03-30 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามโครงการสร้างรา.. [2020-03-30 ] ระมงอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่จาก  สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2020-03-30 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการบริหารจัดการแห.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ พร้อมราษฎร และคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำ.. [2020-03-30 ]
อ่านทั้งหมด 

  ประมงอำเภอเขื่องใน ประชุมชี้แจงแนวทางในการประชุมประชาคมคัดเลือกคณะกรรมการแหล่งน้ำ ณ ศาลาประชาคม บ้านกวางคำ-โนนธาตุ ม.6 ต.เขื่องใน อ.เขื่องใน  

 เผยเเพร่: 2020-03-30  |  อ่าน: 5 ครั้ง

 

วันที่ 20 มกราคม 2563 นายวิทยา โกษาผล  ประมงอำเภอเขื่องใน ปฏิบัติราชการดังต่อไปนี้ 1. เวลา 14.00 น. ประชุมชี้แจงแนวทางในการประชุมประชาคมคัดเลือกคณะกรรมการแหล่งน้ำ และแนวทางการปรับปรุงทะเบียนรายได้-หนี้สิน แก่ผู้นำหมู่บ้านพื้นที่อำเภอเหล่าเสือโก้ก ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเหล่าเสือโก้ก.   2. เวลา 18.30 น. ประชุมประชาคมชี้แจงโครงการฯ คัดเลือกคณะกรรมการแหล่งน้ำชุมชน ดำเนินการจัดทำแบบสำรวจพื้นที่แหล่งน้ำก่อนปล่อยฯ ณ ศาลาประชาคม บ้านกวางคำ-โนนธาตุ ม.6 ต.เขื่องใน อ.เขื่องใน