ประมงอำเภอเดชอุดม ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำ และชาวบ้าน ลงแหจับปลาเอาปลาเก่าออกก่อนปล่อยกุ้งก้ามกราม ต.ท่าโพธิ์ศรี อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเส.. [2020-04-01 ] การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ.. [2020-04-01 ] วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวั.. [2020-03-31 ] การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ชา.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำประจำชุมชนหนองหัวลิง .. [2020-03-30 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามโครงการสร้างรา.. [2020-03-30 ] ระมงอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่จาก  สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2020-03-30 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการบริหารจัดการแห.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ พร้อมราษฎร และคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำ.. [2020-03-30 ]
อ่านทั้งหมด 

 ประมงอำเภอเดชอุดม ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำ และชาวบ้าน ลงแหจับปลาเอาปลาเก่าออกก่อนปล่อยกุ้งก้ามกราม ต.ท่าโพธิ์ศรี อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี  

 เผยเเพร่: 2020-03-30  |  อ่าน: 13 ครั้ง

 

วันที่ 20 ม.ค.63 นางสาวพิทยารัตน์  สุวะมาตย์  ประมงอำเภอเดชอุดม ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำ และชาวบ้าน ลงแหจับปลาเอาปลาเก่าออกก่อนปล่อยกุ้งก้ามกราม และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีในชุมชน ทำแหล่งหลบภัย(กร่ำ) และสร้างแหล่งอาหารธรรมชาติให้สัตว์น้ำ ในหนองขาม ม.7 ต.กุดประทาย และหนองหัวช้าง ม.10 ต.ท่าโพธิ์ศรี อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ได้รับการต้อนรับจากผู้นำหมู่บ้าน และชาวบ้านเป็นอย่างดี และได้เห็นการมีส่วนร่วมของชาวบ้านยิ่งมีความมั่นใจมาก กับโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน