ประมงอำเภอเดชอุดม และทีมงานคณะกรรมการแหล่งน้ำ หนองไผ่ ม.19 ต.ตบหู อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ชา.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำประจำชุมชนหนองหัวลิง .. [2020-03-30 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามโครงการสร้างรา.. [2020-03-30 ] ระมงอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่จาก  สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2020-03-30 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการบริหารจัดการแห.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ พร้อมราษฎร และคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอนาจะหลวย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับพัสดุ ก่อ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามใน หนองมั่ง อำเภอตาลสุม  จังหวัดอ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำจำนวน 3 แหล่ง อำเภอเมือ.. [2020-03-27 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอเดชอุดม และทีมงานคณะกรรมการแหล่งน้ำ หนองไผ่ ม.19 ต.ตบหู อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี  

 เผยเเพร่: 2020-03-27  |  อ่าน: 14 ครั้ง

 

วันที่ 19 มกราคม 2563 นางสาวพิทยารัตน์ สุวะมาตย์  ประมงอำเภอเดชอุดม และทีมงานคณะกรรมการแหล่งน้ำ หนองไผ่ ม.19 ต.ตบหู อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี และเซียนแหในหมู่บ้าน ได้ลงแหจับปลา เพื่อเอาปลาตัวใหญ่ออกก่อน ที่จะทำกร่ำ และสร้างแหล่งอาหารก่อนปล่อยกุ้งก้ามกราม