ประมงอำเภอตระการพืชผล ได้ลงพื้นที่ หมู่ที่ 8 ตำบลเป้า ดำเนินการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการบริหารจัดการฝายน้ำล้นห้วยเหมือดแอ่

เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับประมงอำเภอน้ำยืน ร่ว.. [2020-07-13 ] ประมงอำเภอเขื่องใน น ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ฝายคอเพียน้อ.. [2020-07-13 ] ประมงอำเภอเขื่องใน ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ทำนบห้วยน้ำก่.. [2020-07-13 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมกับคณะกรรมการฯแหล่งน้ำจัดสร้างกร่ำเพิ่มเติมและสำร.. [2020-07-13 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมกับคณะกรรมการฯแหล่งน้ำ ลองพื้นที่สร้างกร่ำเพื่อเป.. [2020-07-13 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธา.. [2020-07-13 ] ระมงอำเภอเขื่องใน ลงพื้นที่ตำบลหนองเหล่า ติดตามเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎ.. [2020-07-13 ] ล ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ผู้รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอเขมราฐ ร่วมกับศูนย์ว.. [2020-07-13 ] การประชุมหารือวางแผนการเตรียมจัดงานและลงพื้นที่ดูสถานที่บริเวณที่จัดงา.. [2020-07-10 ] การประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการ.. [2020-07-10 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอตระการพืชผล ได้ลงพื้นที่ หมู่ที่ 8 ตำบลเป้า ดำเนินการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการบริหารจัดการฝายน้ำล้นห้วยเหมือดแอ่ 

 เผยเเพร่: 2020-07-10  |  อ่าน: 37 ครั้ง

 

วันที่  19 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวปวริศา บุตรนามท้าว ประมงอำเภอตระการพืชผล ได้ลงพื้นที่ หมู่ที่ 8 ตำบลเป้า
ดำเนินการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการบริหารจัดการฝายน้ำล้นห้วยเหมือดแอ่  ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 8 ตำบลเป้า
ตามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน ปี 2563 
      ในการนี้  ได้ลงสำรวจพื้นที่ พบว่า มีปลาเก่าอยู่ในแหล่งน้ำ  ทางชุมชนมีมติร่วมกันว่า จะเปิดให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามาจับปลา และสัตว์น้ำอื่นๆออกก่อนปล่อยกุ้ง ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยให้ประชาชนนำปุ๋ยคอก ฟางข้าว ไม้ไผ้แห้ง ทางมะพร้าวแห้ง มาแลกเปลี่ยนก่อนลงจับปลา เพื่อที่คณะกรรมการจะได้นำเศษวัสดุเหล่านี้ไปสร้างเป็นแหล่งอาหาร และแหล่งหลบซ่อนแก่กุ้งก้ามกรามต่อไป