ประมงอำเภอตระการพืชผล ได้ลงพื้นที่ หมู่ที่ 8 ตำบลเป้า ดำเนินการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการบริหารจัดการฝายน้ำล้นห้วยเหมือดแอ่

วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวั.. [2020-03-31 ] การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ชา.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำประจำชุมชนหนองหัวลิง .. [2020-03-30 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามโครงการสร้างรา.. [2020-03-30 ] ระมงอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่จาก  สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2020-03-30 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการบริหารจัดการแห.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ พร้อมราษฎร และคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอนาจะหลวย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับพัสดุ ก่อ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามใน หนองมั่ง อำเภอตาลสุม  จังหวัดอ.. [2020-03-27 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอตระการพืชผล ได้ลงพื้นที่ หมู่ที่ 8 ตำบลเป้า ดำเนินการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการบริหารจัดการฝายน้ำล้นห้วยเหมือดแอ่ 

 เผยเเพร่: 2020-03-27  |  อ่าน: 9 ครั้ง

 

วันที่  19 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวปวริศา บุตรนามท้าว ประมงอำเภอตระการพืชผล ได้ลงพื้นที่ หมู่ที่ 8 ตำบลเป้า
ดำเนินการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการบริหารจัดการฝายน้ำล้นห้วยเหมือดแอ่  ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 8 ตำบลเป้า
ตามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน ปี 2563 
      ในการนี้  ได้ลงสำรวจพื้นที่ พบว่า มีปลาเก่าอยู่ในแหล่งน้ำ  ทางชุมชนมีมติร่วมกันว่า จะเปิดให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามาจับปลา และสัตว์น้ำอื่นๆออกก่อนปล่อยกุ้ง ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยให้ประชาชนนำปุ๋ยคอก ฟางข้าว ไม้ไผ้แห้ง ทางมะพร้าวแห้ง มาแลกเปลี่ยนก่อนลงจับปลา เพื่อที่คณะกรรมการจะได้นำเศษวัสดุเหล่านี้ไปสร้างเป็นแหล่งอาหาร และแหล่งหลบซ่อนแก่กุ้งก้ามกรามต่อไป