เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมทำบุญตักบาตรดอกบัว ข้าวสาร อาหารแห้ง ณ ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ชา.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำประจำชุมชนหนองหัวลิง .. [2020-03-30 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามโครงการสร้างรา.. [2020-03-30 ] ระมงอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่จาก  สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2020-03-30 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการบริหารจัดการแห.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ พร้อมราษฎร และคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอนาจะหลวย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับพัสดุ ก่อ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามใน หนองมั่ง อำเภอตาลสุม  จังหวัดอ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำจำนวน 3 แหล่ง อำเภอเมือ.. [2020-03-27 ]
อ่านทั้งหมด 

เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมทำบุญตักบาตรดอกบัว ข้าวสาร อาหารแห้ง ณ ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

 เผยเเพร่: 2020-03-27  |  อ่าน: 5 ครั้ง

 

วันที่ 19 มกราคม 2563 เวลา 06.30 น. นางเพชรรัตน์ สมเสนาะ หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ พร้อมด้วย นางอัจฉราภรณ์ อมรสิน เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และนายลำพอง ตาทอง พนักงานพัสดุ (ส.2) ร่วมทำบุญตักบาตรดอกบัว ข้าวสาร อาหารแห้ง ณ ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี  พระเทพวราจารย์ เจ้าอาวาสวัดมณีวนาราม ประธานฝ่ายสงฆ์ และนายศุภสิทธิ์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานฝ่ายฆาราวาส ในครั้งนี้