ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง และอุทกภัย ปี 2562

ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเส.. [2020-04-01 ] การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ.. [2020-04-01 ] วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวั.. [2020-03-31 ] การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ชา.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำประจำชุมชนหนองหัวลิง .. [2020-03-30 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามโครงการสร้างรา.. [2020-03-30 ] ระมงอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่จาก  สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2020-03-30 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการบริหารจัดการแห.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ พร้อมราษฎร และคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำ.. [2020-03-30 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง และอุทกภัย ปี 2562  

 เผยเเพร่: 2020-03-30  |  อ่าน: 13 ครั้ง

 

วันที่ 18 มกราคม 2563 นายประจักษ์ แสนภักดี ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง และอุทกภัย ปี 2562 ตามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน โดยได้ประชุมชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินงานของโครงการแก่ราษฎรในหมู่บ้าน พร้อมคัดเลือกคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ กำหนดกฎระเบียบในการบริหารจัดการแหล่งน้ำ รวมถึงการสร้างแหล่งอาศัยหรือที่หลบภัยของกุ้งวัยอ่อน แก่แหล่งน้ำที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย
1.บึงพระเจ้า หมู่ 6 ตำบลคูเมือง
2.หนองแซงหมู่ 4 ตำบลคูเมือง
3.หนองกู่ หมู่ 7 ตำบลคูเมือง 
4.หนองขอน หมู่ 9 ตำบลคูเมือง 
5.หนองกุด หมู่ 8 ตำบลคูเมือง 
6.หนองศรีษะกระบือ หมู่ 10 ตำบลคูเมือง