ประมงอำเภอเขื่องใน ดำเนินการประชุมประชาคม คัดเลือกคณะกรรมการบริหารแหล่งน้ำชุมชนฯ ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ   การกำหนดบทบาทหน้าที่คณะกรรมการแหล่งน้ำ

ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเส.. [2020-04-01 ] การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ.. [2020-04-01 ] วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวั.. [2020-03-31 ] การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ชา.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำประจำชุมชนหนองหัวลิง .. [2020-03-30 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามโครงการสร้างรา.. [2020-03-30 ] ระมงอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่จาก  สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2020-03-30 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการบริหารจัดการแห.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ พร้อมราษฎร และคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำ.. [2020-03-30 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอเขื่องใน ดำเนินการประชุมประชาคม คัดเลือกคณะกรรมการบริหารแหล่งน้ำชุมชนฯ ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ   การกำหนดบทบาทหน้าที่คณะกรรมการแหล่งน้ำ 

 เผยเเพร่: 2020-03-30  |  อ่าน: 6 ครั้ง

 

วันที่ 18 มกราคม 2562 นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน ดำเนินการประชุมประชาคม คัดเลือกคณะกรรมการบริหารแหล่งน้ำชุมชนฯ ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ   การกำหนดบทบาทหน้าที่คณะกรรมการแหล่งน้ำ การกำหนดกฏ ระเบียบ และการบริหารแหล่งน้ำ และตรวจสอบแหล่งน้ำ ดังนี้ 1. เวลา 09.00 - 11.30 น. แหล่งน้ำหนองเม็ก  ณ  ศาลาประชาคม ม.6 บ้านก่อน้อย ต.ยางนี้นก อ.เขื่องใน  2. เวลา 12.45 - 14.50 น. ทำนบห้วยน้ำก่ำ ณ ศาลาประชาคม ม.4 บ้านกอก ต.บ้านกอก  และ 3. เวลา 15.30 - 17.30 น. ทำนบฝายคอเพียน้อย ณ ศาลาประชาคม ม.3 บ้านแก้งซาว ต.โนนรัง อ.เขื่องใน รวม 3 แห่ง ครับ