ประมงอำเภอตระการพืชผล ได้ลงพื้นที่ตำบลตำบลโนนกุง ดำเนินการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำฝายน้ำล้นห้วยห้วยตุงลุง

ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเส.. [2020-04-01 ] การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ.. [2020-04-01 ] วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวั.. [2020-03-31 ] การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ชา.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำประจำชุมชนหนองหัวลิง .. [2020-03-30 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามโครงการสร้างรา.. [2020-03-30 ] ระมงอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่จาก  สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2020-03-30 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการบริหารจัดการแห.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ พร้อมราษฎร และคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำ.. [2020-03-30 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอตระการพืชผล ได้ลงพื้นที่ตำบลตำบลโนนกุง ดำเนินการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำฝายน้ำล้นห้วยห้วยตุงลุง  

 เผยเเพร่: 2020-03-30  |  อ่าน: 16 ครั้ง

 

17 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. นางสาวปวริศา บุตรนามท้าว ประมงอำเภอตระการพืชผล ได้ลงพื้นที่ตำบลตำบลโนนกุง ดำเนินการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำฝายน้ำล้นห้วยห้วยตุงลุง  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกุง  ตามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน ปี 2563 ในการนี้  ได้ลงสำรวจพื้นที่ พบว่า มีชุมชนที่ได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำแห่งนี้ จำนวน 8 หมู่บ้าน พื้นที่ตำบลนี้เป็นเขตต่อแดนตำบลเอือดใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ ซึ่งลำน้ำแห่งนี้ไหลลงห้วยตุงลุงที่ตำบลแก้งกอก สภาพแหล่งน้ำมีความเหมาะสม ทางชุมชนมีมติร่วมกันว่า จะเปิดให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามาจับปลา และสัตว์น้ำอื่นๆออกก่อนปล่อยกุ้ง โดยให้ประชาชนนำปุ๋ยคอก ฟางข้าว ไม้ไผ้แห้ง ทางมะพร้าวแห้ง มาแลกเปลี่ยนก่อนลงจับปลา เพื่อที่คณะกรรมการจะได้นำเศษวัสดุเหล่านี้ไปสร้างเป็นแหล่งอาหาร และแหล่งหลบซ่อนแก่กุ้งก้ามกรามต่อไป