เจ้าหน้าที่บริหารจัดการด้านการประมง ลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำ พื้นที่ ต.นาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

ประมงอำเภอนาจะหลวย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับพัสดุ ก่อ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามใน หนองมั่ง อำเภอตาลสุม  จังหวัดอ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำจำนวน 3 แหล่ง อำเภอเมือ.. [2020-03-27 ] ประมงอำเภอเดชอุดม ร่วมกับกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง คณะกรรมการบริหา.. [2020-03-27 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุลูกพันธุ์กุ้งก.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอบุณฑริก ร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอดอนมดแดง ร่วมกับ ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์  พบปะเกษตรกรผู้เลี้.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล ได้จัดประชุมนัดหมายคณะกรรมการแหล่งน้ำหนองเซเป็ด .. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอเขื่องใน  ไปตรวจสอบความพร้อมของแหล่งน้ำ พบว่าคณะกรรมการบริหา.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอเขื่องใน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด.. [2020-03-25 ]
อ่านทั้งหมด 

เจ้าหน้าที่บริหารจัดการด้านการประมง ลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำ พื้นที่ ต.นาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 

 เผยเเพร่: 2020-03-25  |  อ่าน: 4 ครั้ง

 

วันที่ 17 มกราคม 2563 นางอัจฉราภรณ์  อมรสิน เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำ พื้นที่ ต.นาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี จำนวน 4 แห่ง ดังนี้   1? สระน้ำคำตาหล่น ม.2  2? สระน้ำร่องขวาง ม.10  3? อ่างเก็บน้ำบ้านโพธิ์สุวรรณ ม.7   4?. สระน้ำโคกสนามบิน ม.8  ในการนี้ได้แนะนำให้คณะกรรมการ ได้ทำการปรับพื้นที่ การทำแนวเขตรักษาสัตว์น้ำ และที่หลบภัย พร้อมเสนอให้พิจารณาจับปลาขนาดใหญ่ออกจากแหล่งน้ำก่อนการปล่อยกุ้ง