เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลแหล่งน้ำ ประชุมชี้แจงและจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำชุมชน ตามโครงการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง และอุทกภัยปี 2562 

ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเส.. [2020-04-01 ] การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ.. [2020-04-01 ] วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวั.. [2020-03-31 ] การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ชา.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำประจำชุมชนหนองหัวลิง .. [2020-03-30 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามโครงการสร้างรา.. [2020-03-30 ] ระมงอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่จาก  สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2020-03-30 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการบริหารจัดการแห.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ พร้อมราษฎร และคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำ.. [2020-03-30 ]
อ่านทั้งหมด 

เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลแหล่งน้ำ ประชุมชี้แจงและจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำชุมชน ตามโครงการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง และอุทกภัยปี 2562  

 เผยเเพร่: 2020-03-30  |  อ่าน: 3 ครั้ง

 

วันที่ 17 มกราคม 2563 นายสุวิทย์  พัชนี นักวิชาการประมง พร้อมด้วยว่าที่ร.ต.วุฒิชาติ  เชื้อชม เจ้าพนักงานประมง กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลแหล่งน้ำ ประชุมชี้แจงและจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำชุมชน ตามโครงการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง และอุทกภัยปี 2562 
พร้อมทั้งกำหนด กฎ กติกา ในการบริหารจัดการแหล่งน้ำ และแนะนำการสร้างอาหารธรรมชาติ ทำที่หลบภัยสำหรับสัตว์น้ำ ในพื้นที่อำเภอโขงเจียม จำนวน 2 แห่ง ดังนี้
   1. หนองพายใหญ่บ้านนาโพธิ์ใต้ หมู่ที่ 2 ตำลบนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม
   2. อ่างเก็บน้ำห้วยซึง บ้านทุ่งนาเมือง หมู่ที่ 6 ตำบลนาโพธิ์กลาง