ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๓

การประชุมหารือวางแผนการเตรียมจัดงานและลงพื้นที่ดูสถานที่บริเวณที่จัดงา.. [2020-07-10 ] การประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการ.. [2020-07-10 ] ประมงอำเภอเดชอุดมเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คร.. [2020-07-10 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับผู้นำชุมชนในพื้นที่ ดำเนินการปล่อยพันธ์.. [2020-07-08 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำทิ้งของโรงงาน บริษัท อ.. [2020-07-08 ] การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครัวเรือนยากจน ตามโครงการ "ครัวเรือนพ้นจน คนอุบล.. [2020-07-08 ] ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์,และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ  หาช.. [2020-07-08 ] ระมงอำเภอสิรินธร ร่วมพิธีเปิดงานตลาดต้องชม "ตลาดเมืองเรืองแสง" พร้อมเย.. [2020-07-08 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ลงพื้นที่ ต.สีวิเชียร สำรวจตรวจสอบการดำเนินกิจการเพา.. [2020-07-08 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 .. [2020-07-08 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๓ 

 เผยเเพร่: 2020-07-08  |  อ่าน: 85 ครั้ง

 

วันนี้ ( ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓) เวลา ๐๙.๐๐ น.  นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายกิตติพงษ์ ลีลาศสง่างาม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นางสาววิภา กาญจนารักษ์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และนายสันติภาพ กวีกรณ์ นักวิชากาารประมง  สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๓ ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีวันนี้ ( ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓)เวลา  นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายกิตติพงษ์ ลีลาศสง่างาม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นางสาววิภา กาญจนารักษ์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และนายสันติภาพ กวีกรณ์ นักวิชากาารประมง  สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๓ ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี