ประมงอำเภอสิรินธร ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการชี้แจงการดำเนินโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน แก่ผู้นำชุมชน พร้อมสำรวจแหล่งน้ำหนองชาด บ้านหนองชาด ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

ประมงอำเภอนาจะหลวย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับพัสดุ ก่อ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามใน หนองมั่ง อำเภอตาลสุม  จังหวัดอ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำจำนวน 3 แหล่ง อำเภอเมือ.. [2020-03-27 ] ประมงอำเภอเดชอุดม ร่วมกับกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง คณะกรรมการบริหา.. [2020-03-27 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุลูกพันธุ์กุ้งก.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอบุณฑริก ร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอดอนมดแดง ร่วมกับ ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์  พบปะเกษตรกรผู้เลี้.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล ได้จัดประชุมนัดหมายคณะกรรมการแหล่งน้ำหนองเซเป็ด .. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอเขื่องใน  ไปตรวจสอบความพร้อมของแหล่งน้ำ พบว่าคณะกรรมการบริหา.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอเขื่องใน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด.. [2020-03-25 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอสิรินธร ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการชี้แจงการดำเนินโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน แก่ผู้นำชุมชน พร้อมสำรวจแหล่งน้ำหนองชาด บ้านหนองชาด ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 

 เผยเเพร่: 2020-03-25  |  อ่าน: 23 ครั้ง

 

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมกับนายชำนาญ พริ้วกลาง หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธร และนายฉลอง ทองพิมพ์ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันฯ ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการชี้แจงการดำเนินโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน แก่ผู้นำชุมชน พร้อมสำรวจแหล่งน้ำหนองชาด บ้านหนองชาด ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี, แนะนำให้ความรู้ในการเตรียมแหล่งน้ำก่อนปล่อยพันธุ์กุ้งกร้ามกราม, การสร้างอาหารธรรมชาติ พร้อมแนะนำให้จับปลาขนาดใหญ่ซึ่งเป็นศัตรูกุ้งก่อนปล่อย และการสร้างที่หลบซ่อน (กร่ำ)ในแหล่งน้ำ ทั้งนี้ประมงอำเภอได้มอบหมายผู้นำชุมชนจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ กำหนดกฎระเบียบแหล่งน้ำชุมชน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหนองชาด ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี