ประมงอำเภอตระการพืชผล ได้ลงพื้นที่ตำบลตากแดด หมู่ที่ 8 บ้านสร้างแป้น เพื่อสำรวจพื้นที่ หนองสร้างแป้น

วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวั.. [2020-03-31 ] การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ชา.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำประจำชุมชนหนองหัวลิง .. [2020-03-30 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามโครงการสร้างรา.. [2020-03-30 ] ระมงอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่จาก  สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2020-03-30 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการบริหารจัดการแห.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ พร้อมราษฎร และคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอนาจะหลวย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับพัสดุ ก่อ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามใน หนองมั่ง อำเภอตาลสุม  จังหวัดอ.. [2020-03-27 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอตระการพืชผล ได้ลงพื้นที่ตำบลตากแดด หมู่ที่ 8 บ้านสร้างแป้น เพื่อสำรวจพื้นที่ หนองสร้างแป้น 

 เผยเเพร่: 2020-03-27  |  อ่าน: 15 ครั้ง

 

16 มกราคม 2563 เวลา 16.00 น.นางสาวปวริศา บุตรนามท้าว ประมงอำเภอตระการพืชผล ได้ลงพื้นที่ตำบลตากแดด หมู่ที่ 8 บ้านสร้างแป้น เพื่อสำรวจพื้นที่ หนองสร้างแป้น เนื้อที่ 40 ไร่
 แหล่งน้ำแห่งนี้ กรมประมงได้สนับสนุนงบประมาณในการขุด เมื่อปี 2536 ปัจจุบันได้มีสำนักสงฆ์ติดกับหนองน้ำแห่งนี้ทางประมงอำเภอร่วมกับกำนันตำบลตากแดด และผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 จึงได้เข้าไปชี้แจงรายละเอียดและแนวทางให้เจ้าอาวาสทราบก่อน เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะจะเกิดขึ้นหากมีการจับสัตว์น้ำออกจากหนองน้ำแห่งนี้ ก่อนที่จะทำการประชุมชี้แจงเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำในวันที่ 18 มกราคม 2563 ต่อไป