ประมงอำเภอตระการพืชผล ได้ลงพื้นที่ตำบลตากแดด หมู่ที่ 8 บ้านสร้างแป้น เพื่อสำรวจพื้นที่ หนองสร้างแป้น

เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับประมงอำเภอน้ำยืน ร่ว.. [2020-07-13 ] ประมงอำเภอเขื่องใน น ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ฝายคอเพียน้อ.. [2020-07-13 ] ประมงอำเภอเขื่องใน ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ทำนบห้วยน้ำก่.. [2020-07-13 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมกับคณะกรรมการฯแหล่งน้ำจัดสร้างกร่ำเพิ่มเติมและสำร.. [2020-07-13 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมกับคณะกรรมการฯแหล่งน้ำ ลองพื้นที่สร้างกร่ำเพื่อเป.. [2020-07-13 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธา.. [2020-07-13 ] ระมงอำเภอเขื่องใน ลงพื้นที่ตำบลหนองเหล่า ติดตามเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎ.. [2020-07-13 ] ล ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ผู้รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอเขมราฐ ร่วมกับศูนย์ว.. [2020-07-13 ] การประชุมหารือวางแผนการเตรียมจัดงานและลงพื้นที่ดูสถานที่บริเวณที่จัดงา.. [2020-07-10 ] การประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการ.. [2020-07-10 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอตระการพืชผล ได้ลงพื้นที่ตำบลตากแดด หมู่ที่ 8 บ้านสร้างแป้น เพื่อสำรวจพื้นที่ หนองสร้างแป้น 

 เผยเเพร่: 2020-07-10  |  อ่าน: 65 ครั้ง

 

16 มกราคม 2563 เวลา 16.00 น.นางสาวปวริศา บุตรนามท้าว ประมงอำเภอตระการพืชผล ได้ลงพื้นที่ตำบลตากแดด หมู่ที่ 8 บ้านสร้างแป้น เพื่อสำรวจพื้นที่ หนองสร้างแป้น เนื้อที่ 40 ไร่
 แหล่งน้ำแห่งนี้ กรมประมงได้สนับสนุนงบประมาณในการขุด เมื่อปี 2536 ปัจจุบันได้มีสำนักสงฆ์ติดกับหนองน้ำแห่งนี้ทางประมงอำเภอร่วมกับกำนันตำบลตากแดด และผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 จึงได้เข้าไปชี้แจงรายละเอียดและแนวทางให้เจ้าอาวาสทราบก่อน เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะจะเกิดขึ้นหากมีการจับสัตว์น้ำออกจากหนองน้ำแห่งนี้ ก่อนที่จะทำการประชุมชี้แจงเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำในวันที่ 18 มกราคม 2563 ต่อไป