ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย ประมงอำเภอเดชอุดมสำรวจแหล่งน้ำเพื่อปล่อยกุ้ง โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน

การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ชา.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำประจำชุมชนหนองหัวลิง .. [2020-03-30 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามโครงการสร้างรา.. [2020-03-30 ] ระมงอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่จาก  สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2020-03-30 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการบริหารจัดการแห.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ พร้อมราษฎร และคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอนาจะหลวย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับพัสดุ ก่อ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามใน หนองมั่ง อำเภอตาลสุม  จังหวัดอ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำจำนวน 3 แหล่ง อำเภอเมือ.. [2020-03-27 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย ประมงอำเภอเดชอุดมสำรวจแหล่งน้ำเพื่อปล่อยกุ้ง โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน 

 เผยเเพร่: 2020-03-27  |  อ่าน: 12 ครั้ง

 

วันที่ 16 มกราคม 2563 นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางสาวพิทยารัตน์  สุวะมาตย์  ประมงอำเภอเดชอุดม นายลำพอง  ตาทอง  พนักงานพัสดุ ส2 สำรวจแหล่งน้ำเพื่อปล่อยกุ้ง โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน   ณ  หนองเสนด ต.กลาง อ.เดชอุดม จังหวัดอุบล ราชธานี ซึ่งมีทีมงานกำนัน  สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลกลาง และเจ้าหน้าที่ อบต.กลาง ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี เบื้องต้นได้วางแผนงานการการเตรียมสถานที่ การปรับพื้นที่ เพื่อเตรียมจัดงานฯ ดังกล่าว ซึ่งได้รับความร่วมมือจากท้องที่และท้องถิ่นเป็นอย่างดี