ประมงอำเภอตระการพืชผล ได้ลงพื้นที่ตำบลคอนสาย ดำเนินการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมทบทวนโครงการตามแผนปฏิบัต.. [2020-04-08 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสอบถามข้อมูลกับคณะกรรมการแหล่งน.. [2020-04-07 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ติดตาม และมอบอาหารกุ้งก้.. [2020-04-07 ] ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเส.. [2020-04-01 ] การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ.. [2020-04-01 ] วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวั.. [2020-03-31 ] การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ชา.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำประจำชุมชนหนองหัวลิง .. [2020-03-30 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามโครงการสร้างรา.. [2020-03-30 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอตระการพืชผล ได้ลงพื้นที่ตำบลคอนสาย ดำเนินการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ  

 เผยเเพร่: 2020-03-30  |  อ่าน: 15 ครั้ง

 

16 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวปวริศา บุตรนามท้าว ประมงอำเภอตระการพืชผล ได้ลงพื้นที่ตำบลคอนสาย ดำเนินการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ จุดฮีกุดจิก ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 ตำบลคอนสาย  ตามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน ปี 2563 
      ในการนี้  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสายได้เข้าร่วมประชุมด้วย  ทั้งนี้ ประมงอำเภอได้ขอรับการสนับสนุนป้ายไวนิลรายชื่อคณะกรรมการ และป้ายไวนิลข้อกำหนดการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ประชาสัมพันธ์ กฎระเบียบข้อบังคับ  เพื่อปิดประกาศ ให้ชุมชนทราบและถือปฏิบัติ ซึ่งทาง อบต.คอนสายยินดีให้การสนับสนุน