เจ้าหน้าที่บริหารจัดการด้านการประมง เข้าร่วมประชุมชี้แจงและจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำชุมชน ตามโครงการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง และอุทกภัยปี 2562

เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับประมงอำเภอน้ำยืน ร่ว.. [2020-07-13 ] ประมงอำเภอเขื่องใน น ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ฝายคอเพียน้อ.. [2020-07-13 ] ประมงอำเภอเขื่องใน ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ทำนบห้วยน้ำก่.. [2020-07-13 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมกับคณะกรรมการฯแหล่งน้ำจัดสร้างกร่ำเพิ่มเติมและสำร.. [2020-07-13 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมกับคณะกรรมการฯแหล่งน้ำ ลองพื้นที่สร้างกร่ำเพื่อเป.. [2020-07-13 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธา.. [2020-07-13 ] ระมงอำเภอเขื่องใน ลงพื้นที่ตำบลหนองเหล่า ติดตามเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎ.. [2020-07-13 ] ล ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ผู้รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอเขมราฐ ร่วมกับศูนย์ว.. [2020-07-13 ] การประชุมหารือวางแผนการเตรียมจัดงานและลงพื้นที่ดูสถานที่บริเวณที่จัดงา.. [2020-07-10 ] การประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการ.. [2020-07-10 ]
อ่านทั้งหมด 

เจ้าหน้าที่บริหารจัดการด้านการประมง เข้าร่วมประชุมชี้แจงและจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำชุมชน ตามโครงการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง และอุทกภัยปี 2562 

 เผยเเพร่: 2020-07-10  |  อ่าน: 36 ครั้ง

 

วันที่ 16 มกราคม 2563 นายสุวิทย์  พัชนี นักวิชาการประมง พร้อมด้วยว่าที่ร.ต.วุฒิชาติ  เชื้อชม เจ้าพนักงานประมง กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลแหล่งน้ำ ประชุมชี้แจงและจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำชุมชน ตามโครงการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง และอุทกภัยปี 2562 
พร้อมทั้งกำหนด กฎ กติกา ในการบริการจัดการแหล่งน้ำ และแนะนำการสร้างอาหารธรรมชาติ ทำที่หลบภัยสำหรับสัตว์น้ำ ในพื้นที่อำเภอโขงเจียม จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
   1. อ่างเก็บน้ำร่องดงดิบ บ้านดงดิบ หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม
   2. อ่างเก็บน้ำห้วยลานยาง บ้านหนองแสงใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแสงใหญ่ อำเภอโขงเจียม
   3. ทำนบปลาบ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 9 บ้านดอนสวรรค์ ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม