ประมงอำเภอเขื่องใน ลงพื้นที่ บ้านศรีบัว ม.11,12 ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน จัดทำเอกสารใบสมัครเกษตรกรโครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง และประชุมประชาคมคัดเลือกคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำชุมชน

ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเส.. [2020-04-01 ] การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ.. [2020-04-01 ] วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวั.. [2020-03-31 ] การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ชา.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำประจำชุมชนหนองหัวลิง .. [2020-03-30 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามโครงการสร้างรา.. [2020-03-30 ] ระมงอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่จาก  สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2020-03-30 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการบริหารจัดการแห.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ พร้อมราษฎร และคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำ.. [2020-03-30 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอเขื่องใน ลงพื้นที่ บ้านศรีบัว ม.11,12 ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน จัดทำเอกสารใบสมัครเกษตรกรโครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง และประชุมประชาคมคัดเลือกคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำชุมชน  

 เผยเเพร่: 2020-03-30  |  อ่าน: 32 ครั้ง

 

วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 08.00 - 19.30 น. นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน ลงพื้นที่ บ้านศรีบัว ม.11,12 ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน จัดทำเอกสารใบสมัครเกษตรกรโครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Famer) ขึ้นทะเบียนฟาร์ม (ทบ 1) และประชุมประชาคมคัดเลือกคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำชุมชน "หนองเหล่าหิน" เนื้อที่ 1,200 ไร่ โดยมีมติดำเนินการบริเวณอ่างหนองตาอาด ตั้งอยู่ในบริเวณหนองเหล่าหิน มีเนื้อที่ 34 ไร่  ดำเนินการกำหนดกฎระเบียบการบริหารจัดการแหล่งน้ำ และจัดเตรียมแหล่งน้ำ สร้างที่หลบภัย (กร่ำ) พร้อมปล่อยพันธุ์กุ้งปลายเดือน มีนาคม 2563 นี้