เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำโรงเรียนบ้านอ่าง

การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ชา.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำประจำชุมชนหนองหัวลิง .. [2020-03-30 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามโครงการสร้างรา.. [2020-03-30 ] ระมงอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่จาก  สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2020-03-30 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการบริหารจัดการแห.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ พร้อมราษฎร และคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอนาจะหลวย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับพัสดุ ก่อ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามใน หนองมั่ง อำเภอตาลสุม  จังหวัดอ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำจำนวน 3 แหล่ง อำเภอเมือ.. [2020-03-27 ]
อ่านทั้งหมด 

เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำโรงเรียนบ้านอ่าง 

 เผยเเพร่: 2020-03-27  |  อ่าน: 10 ครั้ง

 

วันที่ 15 มกราคม 2563 นางอัจฉราภรณ์  อมรสิน เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำโรงเรียนบ้านอ่างหิน หมู่ที่ 2 ต.อ่างศิลา อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ในการประชุมดังกล่าวมีผู้นำหมู่บ้าน คณะกรรมการสถานศึกษา สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา และผู้แทนชาวบ้าน เข้าร่วมด้วย      ในการนี้ได้นำคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมลงพื้นที่ดูแหล่งน้ำ และแนะนำให้คณะกรรมการ ได้ทำการปรับพื้นที่ การทำแนวเขตรักษาสัตว์น้ำ และที่หลบภัย พร้อมเสนอให้พิจารณาจับปลาขนาดใหญ่ออกจากแหล่งน้ำก่อนการปล่อยกุ้ง