ประมงอำเภอตระการพืชผล ได้ลงพื้นที่ตำบลเกษม ดำเนินการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ณ วัดเกษมสำราญ ตามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน ปี 2563

การประชุมหารือวางแผนการเตรียมจัดงานและลงพื้นที่ดูสถานที่บริเวณที่จัดงา.. [2020-07-10 ] การประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการ.. [2020-07-10 ] ประมงอำเภอเดชอุดมเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คร.. [2020-07-10 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับผู้นำชุมชนในพื้นที่ ดำเนินการปล่อยพันธ์.. [2020-07-08 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำทิ้งของโรงงาน บริษัท อ.. [2020-07-08 ] การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครัวเรือนยากจน ตามโครงการ "ครัวเรือนพ้นจน คนอุบล.. [2020-07-08 ] ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์,และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ  หาช.. [2020-07-08 ] ระมงอำเภอสิรินธร ร่วมพิธีเปิดงานตลาดต้องชม "ตลาดเมืองเรืองแสง" พร้อมเย.. [2020-07-08 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ลงพื้นที่ ต.สีวิเชียร สำรวจตรวจสอบการดำเนินกิจการเพา.. [2020-07-08 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 .. [2020-07-08 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอตระการพืชผล ได้ลงพื้นที่ตำบลเกษม ดำเนินการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ณ วัดเกษมสำราญ ตามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน ปี 2563  

 เผยเเพร่: 2020-07-08  |  อ่าน: 53 ครั้ง

 

15 มกราคม 2563 

นางสาวปวริศา บุตรนามท้าว ประมงอำเภอตระการพืชผล ได้ลงพื้นที่ตำบลเกษม ดำเนินการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ณ วัดเกษมสำราญ ตามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน ปี 2563 โดยจำนวน 3 แห่ง  ดังนี้
1.ฝายยางห้วยขุหลุ ต.เกษม พื้นที่ 100 ไร่ราษฎรที่ได้ใช้ประโยชน์จากฝายยางห้วยขุหลุ จำนวน 6 หมู่บ้าน คือ ม.1,ม.7,ม.8,ม.11,ม.12,ม.14

2.หนองโปร่งแดง 80 ไร่ ราษฎรที่ได้ใช้ประโยชน์จากหนองโปร่งแดง จำนวน 5หมู่บ้าน คือ ม.2,
ม.3,ม.7,ม.11,ม.12

3.ฝายน้ำล้นห้วยคันหลาว ราษฎรที่ได้ใช้ประโยชน์จากฝายน้ำล้นห้วยคันหลาว จำนวน 3 หมู่บ้าน คือ ม.1,ม.8,ม.9 

 โดยในวันนี้มีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมประชุม 
49  ราย และที่ประชุมมีมติคัดเลือกกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำครบถ้วนทั้ง 3 แห่ง 
จากนั้นได้ลงสำรวจความพร้อมของแหล่งน้ำ พบว่า มีปริมาณน้ำเพียงพอที่จะปล่อยกุ้งก้ามกราม