ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่ประสานติดตามข้อมูลการดำเนินงาน โครงการด้านการประมงในพื้นที่บ้านคำโพธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประมงอำเภอนาจะหลวย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับพัสดุ ก่อ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามใน หนองมั่ง อำเภอตาลสุม  จังหวัดอ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำจำนวน 3 แหล่ง อำเภอเมือ.. [2020-03-27 ] ประมงอำเภอเดชอุดม ร่วมกับกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง คณะกรรมการบริหา.. [2020-03-27 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุลูกพันธุ์กุ้งก.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอบุณฑริก ร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอดอนมดแดง ร่วมกับ ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์  พบปะเกษตรกรผู้เลี้.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล ได้จัดประชุมนัดหมายคณะกรรมการแหล่งน้ำหนองเซเป็ด .. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอเขื่องใน  ไปตรวจสอบความพร้อมของแหล่งน้ำ พบว่าคณะกรรมการบริหา.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอเขื่องใน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด.. [2020-03-25 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่ประสานติดตามข้อมูลการดำเนินงาน โครงการด้านการประมงในพื้นที่บ้านคำโพธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี 

 เผยเเพร่: 2020-03-25  |  อ่าน: 13 ครั้ง

 

วันที่ 14 มกราคม 2563 นางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่ประสานติดตามข้อมูลการดำเนินงาน โครงการด้านการประมงในพื้นที่บ้านคำโพธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้ 1. ร่วมกับผู้นำชุมชนจัดประชุมชี้แจง กำหนดแนวทาง และคัดเลือกคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชน ตามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน (หนองเลิงแฝก)2.รับสมัคร ติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 3.ติดตามปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(ทบ.1) การจัดเก็บข้อมูลรายได้หนี้สินและการใช้แหล่งน้ำของเกษตรกร ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปี พ.ศ. 2563