ประมงอำเภอตระการพืชผลได้ลงพื้นที่หมู่ 1 ตำบลสะพือ เพื่อติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ Smart Farmer ปี 2563 

ประมงอำเภอนาจะหลวย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับพัสดุ ก่อ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามใน หนองมั่ง อำเภอตาลสุม  จังหวัดอ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำจำนวน 3 แหล่ง อำเภอเมือ.. [2020-03-27 ] ประมงอำเภอเดชอุดม ร่วมกับกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง คณะกรรมการบริหา.. [2020-03-27 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุลูกพันธุ์กุ้งก.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอบุณฑริก ร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอดอนมดแดง ร่วมกับ ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์  พบปะเกษตรกรผู้เลี้.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล ได้จัดประชุมนัดหมายคณะกรรมการแหล่งน้ำหนองเซเป็ด .. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอเขื่องใน  ไปตรวจสอบความพร้อมของแหล่งน้ำ พบว่าคณะกรรมการบริหา.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอเขื่องใน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด.. [2020-03-25 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอตระการพืชผลได้ลงพื้นที่หมู่ 1 ตำบลสะพือ เพื่อติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ Smart Farmer ปี 2563  

 เผยเเพร่: 2020-03-25  |  อ่าน: 10 ครั้ง

 

14 มกราคม 2563 เวลา 
นางสาวปวริศา บุตรนามท้าว
ประมงอำเภอตระการพืชผลได้ลงพื้นที่หมู่ 1
ตำบลสะพือ เพื่อติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ Smart Farmer ปี 2563 
โดยได้ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำในการดูแลสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง  ซึ่งพื้นที่นี้ประสบปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก และเมื่อถึงฤดูแล้งพื้นที่นี้จะแห้งแล้ง ทางกรมชลประทานได้สนับสนุนงบประมาณในการเดินท่อน้ำจากอ่างเก็บน้ำใกล้เคียงเข้าพื้นที่ทุกหมู่บ้านจึงแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ  เกษตรกรจึงมีความพร้อมในการเลี้ยงสัตว์น้ำ