ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี ดูแลงานด้านประมงอำเภอศรีเมืองใหม่ ร่วม ประมงอาสา และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แ ดำเนินงานโครงการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง และอุทกภัย ปี 2562

ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเส.. [2020-04-01 ] การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ.. [2020-04-01 ] วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวั.. [2020-03-31 ] การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ชา.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำประจำชุมชนหนองหัวลิง .. [2020-03-30 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามโครงการสร้างรา.. [2020-03-30 ] ระมงอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่จาก  สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2020-03-30 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการบริหารจัดการแห.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ พร้อมราษฎร และคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำ.. [2020-03-30 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี ดูแลงานด้านประมงอำเภอศรีเมืองใหม่ ร่วม ประมงอาสา และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แ ดำเนินงานโครงการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง และอุทกภัย ปี 2562  

 เผยเเพร่: 2020-03-30  |  อ่าน: 11 ครั้ง

 

วันที่ 14 มกราคม 2563 นายภราดร เอียดแก้ว ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี ดูแลงานด้านประมงอำเภอศรีเมืองใหม่ ร่วมกับนายอุดร โฆตะ ประมงอาสา และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านผู้มีส่วนใด้เสีย ดำเนินงานโครงการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง และอุทกภัย ปี 2562 กิจกรรมสร้างรายใด้จากอาชีพประมง ในแหล่งน้ำชุมชน  (ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ) ได้ประชุมชี้แจงโครงการฯ และจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำชุมชน ในอำเภอศรีเมืองใหม่ โดยมีเป้าหมายจำนวน 11 แหล่ง