ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ประชุมผู้นำหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ ธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำ

การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ชา.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำประจำชุมชนหนองหัวลิง .. [2020-03-30 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามโครงการสร้างรา.. [2020-03-30 ] ระมงอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่จาก  สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2020-03-30 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการบริหารจัดการแห.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ พร้อมราษฎร และคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอนาจะหลวย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับพัสดุ ก่อ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามใน หนองมั่ง อำเภอตาลสุม  จังหวัดอ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำจำนวน 3 แหล่ง อำเภอเมือ.. [2020-03-27 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ประชุมผู้นำหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ ธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำ 

 เผยเเพร่: 2020-03-27  |  อ่าน: 10 ครั้ง

 

วันที่ 14 มกราคม 2563 นายธงชัย ชาตำแย ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ประชุมผู้นำหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ ธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำฯ พร้อมจัดทำข้อมูลอหล่งน้ำ และตรวจสภาพแหล่งน้ำ หนองขุ่น ต.เหล่าบก อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี