ระมงอำเภอสิรินธร ลงพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รายได้-หนี้สิน  และรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (smart farmer) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ชา.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำประจำชุมชนหนองหัวลิง .. [2020-03-30 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามโครงการสร้างรา.. [2020-03-30 ] ระมงอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่จาก  สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2020-03-30 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการบริหารจัดการแห.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ พร้อมราษฎร และคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอนาจะหลวย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับพัสดุ ก่อ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามใน หนองมั่ง อำเภอตาลสุม  จังหวัดอ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำจำนวน 3 แหล่ง อำเภอเมือ.. [2020-03-27 ]
อ่านทั้งหมด 

ระมงอำเภอสิรินธร ลงพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รายได้-หนี้สิน  และรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (smart farmer) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  

 เผยเเพร่: 2020-03-27  |  อ่าน: 12 ครั้ง

 

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ นางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร ลงพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รายได้-หนี้สิน  และรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (smart farmer) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๕๐ ราย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน, เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และนายสำราญ แก้วนิล ประมงอาสา ช่วยสำรวจลงบันทึกข้อมูลเกษตรกร ณ ศาลาประชาคมบ้านสุขเกษม ต.คันไร่ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
              ทั้งนี้ได้นัดหมายเกษตรกรเข้ารับการอบรมในวันศุกร์ ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ฟาร์มปรางทอง ๒๒๘ หมู่ ๑๔ ต.คันไร่ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี