ประมงอำเภอสิรินธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีเครื่องให้อากาศในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โครงการAQUADAPT-Mekong แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร

การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ชา.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำประจำชุมชนหนองหัวลิง .. [2020-03-30 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามโครงการสร้างรา.. [2020-03-30 ] ระมงอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่จาก  สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2020-03-30 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการบริหารจัดการแห.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ พร้อมราษฎร และคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอนาจะหลวย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับพัสดุ ก่อ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามใน หนองมั่ง อำเภอตาลสุม  จังหวัดอ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำจำนวน 3 แหล่ง อำเภอเมือ.. [2020-03-27 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอสิรินธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีเครื่องให้อากาศในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โครงการAQUADAPT-Mekong แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร 

 เผยเเพร่: 2020-03-27  |  อ่าน: 134 ครั้ง

 

วันเสาร์ ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ นางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีเครื่องให้อากาศในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โครงการAQUADAPT-Mekong แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร จัดโดยดร.หลุยส์ เลอเบล ผอ.หน่วยวิจัยสังคมและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับศ.ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ สาขาวิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ณ ท่าน้ำบ้านแหลมสวรรค์ ต.นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อ.สิรินธร จังหวัดอุบลราชธานีวันเสาร์ ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ นางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีเครื่องให้อากาศในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โครงการAQUADAPT-Mekong แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร จัดโดยดร.หลุยส์ เลอเบล ผอ.หน่วยวิจัยสังคมและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับศ.ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ สาขาวิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ณ ท่าน้ำบ้านแหลมสวรรค์ ต.นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อ.สิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี