ประมงอำเภอดอนมดแดง ดำเนินการประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจขั้นตอนการดำเนินงานโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน (ตามโครงการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง และอุทกภัย ปี 2562)

การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ชา.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำประจำชุมชนหนองหัวลิง .. [2020-03-30 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามโครงการสร้างรา.. [2020-03-30 ] ระมงอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่จาก  สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2020-03-30 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการบริหารจัดการแห.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ พร้อมราษฎร และคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอนาจะหลวย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับพัสดุ ก่อ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามใน หนองมั่ง อำเภอตาลสุม  จังหวัดอ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำจำนวน 3 แหล่ง อำเภอเมือ.. [2020-03-27 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอดอนมดแดง ดำเนินการประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจขั้นตอนการดำเนินงานโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน (ตามโครงการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง และอุทกภัย ปี 2562) 

 เผยเเพร่: 2020-03-27  |  อ่าน: 18 ครั้ง

 

วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. นายศุภวัฒน์ เที่ยงผดุง ประมงอำเภอดอนมดแดง ดำเนินการประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจขั้นตอนการดำเนินงานโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน (ตามโครงการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง และอุทกภัย ปี 2562)แก่ผู้นำชุมชนผู้ดูแลรับผิดชอบการดำเนินโครงการดังกล่าว จำนวน 11 แหล่งน้ำ เพื่อกำหนดขั้นตอนระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วง เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ณ ห้องประชุมอำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี