ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ชี้แจงรายละเอียด เกี่ยวกับข้อกฎหมาย และระเบียบต่างๆ ในเขตพื้นที่ตำบลท่าไห อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมทบทวนโครงการตามแผนปฏิบัต.. [2020-04-08 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสอบถามข้อมูลกับคณะกรรมการแหล่งน.. [2020-04-07 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ติดตาม และมอบอาหารกุ้งก้.. [2020-04-07 ] ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเส.. [2020-04-01 ] การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ.. [2020-04-01 ] วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวั.. [2020-03-31 ] การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ชา.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำประจำชุมชนหนองหัวลิง .. [2020-03-30 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามโครงการสร้างรา.. [2020-03-30 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ชี้แจงรายละเอียด เกี่ยวกับข้อกฎหมาย และระเบียบต่างๆ ในเขตพื้นที่ตำบลท่าไห อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 

 เผยเเพร่: 2020-03-30  |  อ่าน: 26 ครั้ง

 

วันที่ 10 มกราคม 2563 นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายประชุม ดวนใหญ่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพกาประมง ว่าร้อยตรีวุฒิชาติ เชื้อชมเจ้าพนักงานประมง และนายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน ได้ตรวจเยี่ยม นายกงสี ศิริไทย เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับการร้องเรียน ในการประกอบอาชีพ ด้านประมง ทั้งนี้ ได้ทำความเข้าใจ และชี้แจงรายละเอียด เกี่ยวกับข้อกฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ทราบ นอกจากนี้ ยังได้เข้าติดตาม การเลี้ยงปลา ในกระชัง ในเขตพื้นที่ตำบลท่าไห อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี