ประมงอำเภอน้ำยืน ลงพื้นที่ดำเนินการคัดเลือก ศพก.เครือข่ายด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเส.. [2020-04-01 ] การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ.. [2020-04-01 ] วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวั.. [2020-03-31 ] การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ชา.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำประจำชุมชนหนองหัวลิง .. [2020-03-30 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามโครงการสร้างรา.. [2020-03-30 ] ระมงอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่จาก  สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2020-03-30 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการบริหารจัดการแห.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ พร้อมราษฎร และคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำ.. [2020-03-30 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอน้ำยืน ลงพื้นที่ดำเนินการคัดเลือก ศพก.เครือข่ายด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ 2563  

 เผยเเพร่: 2020-03-30  |  อ่าน: 55 ครั้ง

 

25 ธันวาคม 2562 นางสุภาพร  วัฒนสิทธิ์ ประมงอำเภอน้ำยืน ลงพื้นที่ดำเนินการคัดเลือก ศพก.เครือข่ายด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ 2563  พร้อมสำรวจความต้องการและจัดทำแผนการดำเนินงานจัดทำแปลงเรียนรู้ด้านประมงของ ศพก.เครือข่ายด้านประมง  รายนายสมพงษ์  คำศรี  เลขที่ 56 หมู่ 6  ตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน  จังหวัดอุบลราชธานี