ประมงอำเภอดอนมดแดง เข้าร่วมประชุมนำเสนอข้อมูลช่วยเหลือเกษตรกรปลาที่เลี้ยงในกระชังตาย จำนวน 5 ราย แก่คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอตาลสุม ครั้งที่ 9/2562

การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ชา.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำประจำชุมชนหนองหัวลิง .. [2020-03-30 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามโครงการสร้างรา.. [2020-03-30 ] ระมงอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่จาก  สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2020-03-30 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการบริหารจัดการแห.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ พร้อมราษฎร และคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอนาจะหลวย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับพัสดุ ก่อ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามใน หนองมั่ง อำเภอตาลสุม  จังหวัดอ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำจำนวน 3 แหล่ง อำเภอเมือ.. [2020-03-27 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอดอนมดแดง เข้าร่วมประชุมนำเสนอข้อมูลช่วยเหลือเกษตรกรปลาที่เลี้ยงในกระชังตาย จำนวน 5 ราย แก่คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอตาลสุม ครั้งที่ 9/2562 

 เผยเเพร่: 2020-03-27  |  อ่าน: 40 ครั้ง

 

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 นายศุภวัฒน์ เที่ยงผดุง ประมงอำเภอดอนมดแดง ดูแลงานด้านประมงอำเภอตาลสุม เข้าร่วมประชุมนำเสนอข้อมูลช่วยเหลือเกษตรกรปลาที่เลี้ยงในกระชังตาย จำนวน 5 ราย แก่คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอตาลสุม ครั้งที่ 9/2562 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอตาลสุม ชั้น 2  จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสุรพร หมายเจริญ นายอำเภอตาลสุม เป็นประธาน