เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงอุบลราชธานี ร่วมกับประมงอำเภอสิรินธร ร่วมจัดฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตามมาตราฐานเกษตรอินทรีย์ ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

ประมงอำเภอนาจะหลวย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับพัสดุ ก่อ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามใน หนองมั่ง อำเภอตาลสุม  จังหวัดอ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำจำนวน 3 แหล่ง อำเภอเมือ.. [2020-03-27 ] ประมงอำเภอเดชอุดม ร่วมกับกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง คณะกรรมการบริหา.. [2020-03-27 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุลูกพันธุ์กุ้งก.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอบุณฑริก ร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอดอนมดแดง ร่วมกับ ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์  พบปะเกษตรกรผู้เลี้.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล ได้จัดประชุมนัดหมายคณะกรรมการแหล่งน้ำหนองเซเป็ด .. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอเขื่องใน  ไปตรวจสอบความพร้อมของแหล่งน้ำ พบว่าคณะกรรมการบริหา.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอเขื่องใน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด.. [2020-03-25 ]
อ่านทั้งหมด 

เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงอุบลราชธานี ร่วมกับประมงอำเภอสิรินธร ร่วมจัดฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตามมาตราฐานเกษตรอินทรีย์ ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน  

 เผยเเพร่: 2020-03-25  |  อ่าน: 77 ครั้ง

 

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 นายประชุม ดวนใหญ่ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมกับนางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร จัดฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตามมาตราฐานเกษตรอินทรีย์ ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ (ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด) ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 20 ราย ณ ศาลากลางบ้าน บ้านฝางเทิง ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี