ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติปลาที่เลี้ยงในกระชังตายในแม่น้ำมูลเพื่อสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจ

ประมงอำเภอนาจะหลวย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับพัสดุ ก่อ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามใน หนองมั่ง อำเภอตาลสุม  จังหวัดอ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำจำนวน 3 แหล่ง อำเภอเมือ.. [2020-03-27 ] ประมงอำเภอเดชอุดม ร่วมกับกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง คณะกรรมการบริหา.. [2020-03-27 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุลูกพันธุ์กุ้งก.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอบุณฑริก ร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอดอนมดแดง ร่วมกับ ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์  พบปะเกษตรกรผู้เลี้.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล ได้จัดประชุมนัดหมายคณะกรรมการแหล่งน้ำหนองเซเป็ด .. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอเขื่องใน  ไปตรวจสอบความพร้อมของแหล่งน้ำ พบว่าคณะกรรมการบริหา.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอเขื่องใน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด.. [2020-03-25 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติปลาที่เลี้ยงในกระชังตายในแม่น้ำมูลเพื่อสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจ  

 เผยเเพร่: 2020-03-25  |  อ่าน: 61 ครั้ง

 

วันที่ 18 - 19 ธันวาคม ๒๕๖๒ นางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติปลาที่เลี้ยงในกระชังตายในแม่น้ำมูล เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจ ถึงขั้นตอนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.  2556 ในพื้นที่ ม. 4 ต.สว่าง ม.1 ต.บุ่งมะแลง และ ม.5 ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี พร้อมทั้งแจ้งผู้ประสบภัยพิบัติต.ท่าช้าง และต.บุ่งมะแลง ให้เตรียมข้อมูลและเอกสารเพื่อให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด และประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี ในวันที่ 23 ธันวาคม 2562