ประมงอำเภออำสิรินธร  ร่วมพบปะ ให้บริการแนะนำการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมงแก่ประชาชนตามโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเคลื่อนที่

การประชุมหารือวางแผนการเตรียมจัดงานและลงพื้นที่ดูสถานที่บริเวณที่จัดงา.. [2020-07-10 ] การประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการ.. [2020-07-10 ] ประมงอำเภอเดชอุดมเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คร.. [2020-07-10 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับผู้นำชุมชนในพื้นที่ ดำเนินการปล่อยพันธ์.. [2020-07-08 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำทิ้งของโรงงาน บริษัท อ.. [2020-07-08 ] การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครัวเรือนยากจน ตามโครงการ "ครัวเรือนพ้นจน คนอุบล.. [2020-07-08 ] ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์,และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ  หาช.. [2020-07-08 ] ระมงอำเภอสิรินธร ร่วมพิธีเปิดงานตลาดต้องชม "ตลาดเมืองเรืองแสง" พร้อมเย.. [2020-07-08 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ลงพื้นที่ ต.สีวิเชียร สำรวจตรวจสอบการดำเนินกิจการเพา.. [2020-07-08 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 .. [2020-07-08 ]
อ่านทั้งหมด 

 ประมงอำเภออำสิรินธร  ร่วมพบปะ ให้บริการแนะนำการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมงแก่ประชาชนตามโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเคลื่อนที่  

 เผยเเพร่: 2020-07-08  |  อ่าน: 271 ครั้ง

 

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น.นางสาวกานต์รวี รักผล  ประมงอำเภอสิรินธร  ร่วมพบปะ ให้บริการแนะนำการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมงแก่ประชาชน ตามโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเคลื่อนที่  โดยมี นายโกวิท แก้วสุขอยู่เจริญ ปลัดอาวุโสอำเภอสิรินธร เป็นประธาน ณ บ้านหนองโดน หมู่ 12 ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี