ประมงอำเภอดอนมดแดง ร่วมต้อนรับ นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานพิธีเปิดงานบริการซ่อมเครื่อบยนต์เกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ชา.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำประจำชุมชนหนองหัวลิง .. [2020-03-30 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามโครงการสร้างรา.. [2020-03-30 ] ระมงอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่จาก  สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2020-03-30 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการบริหารจัดการแห.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ พร้อมราษฎร และคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอนาจะหลวย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับพัสดุ ก่อ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามใน หนองมั่ง อำเภอตาลสุม  จังหวัดอ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำจำนวน 3 แหล่ง อำเภอเมือ.. [2020-03-27 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอดอนมดแดง ร่วมต้อนรับ นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานพิธีเปิดงานบริการซ่อมเครื่อบยนต์เกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563  

 เผยเเพร่: 2020-03-27  |  อ่าน: 70 ครั้ง

 

วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น.นายศุภสัฒน์ เที่ยงผดุง ประมงอำเภอดอนมดแดง ร่วมต้อนรับ นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานพิธีเปิดงานบริการซ่อมเครื่อบยนต์เกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 โดยมี นายอมรพงศ์ ซาเสน ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทน นายอำเภอดอนมดแดง กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ และประชาชนชาวอำเภอดอนมดแดงให้การต้อนรับ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรดอนมดแดง (ศพก.) บ้านท่าเมือง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี