นายประชุม ดวนใหญ่ รักษาราชการแทนประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยประมงอำเภอวารินชำราบ ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอวารินชำราบ มอบปัจจัยการผลิต เกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ในโครงการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเส.. [2020-04-01 ] การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ.. [2020-04-01 ] วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวั.. [2020-03-31 ] การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ชา.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำประจำชุมชนหนองหัวลิง .. [2020-03-30 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามโครงการสร้างรา.. [2020-03-30 ] ระมงอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่จาก  สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2020-03-30 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการบริหารจัดการแห.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ พร้อมราษฎร และคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำ.. [2020-03-30 ]
อ่านทั้งหมด 

นายประชุม ดวนใหญ่ รักษาราชการแทนประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยประมงอำเภอวารินชำราบ ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอวารินชำราบ มอบปัจจัยการผลิต เกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ในโครงการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วม 

 เผยเเพร่: 2020-03-30  |  อ่าน: 70 ครั้ง

 

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 นายประชุม ดวนใหญ่ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายประจักษ์ แสนภักดี ประมงอำเภอวารินชำราบ ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่มอบพันธุ์ปลาสวาย จำนวน 3,000 ตัว และไก่พื้นเมือง จำนวน 30 ตัว ให้กับนางคำปุย จำปาสา หมู่ 1 ตำบลท่าลาด อำเภอวารินชำราบ ตามโครงการฟื้นฟูต้นแบบอาชีพด้านการเกษตรหลังน้ำลด เกษตรกรที่ประสบอุทกภัย จากพายุโพดุลและทาจิกิ  ซึ่งสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการฟื้นฟูต้นแบบอาชีพด้านการเกษตร ในเขตพื้นที่วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี