ประมงอำเภอตระการพืชผล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีรับมอบหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์จากพระครูเกษมธรรมมานุวัตร  ณ บริเวณหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล

ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเส.. [2020-04-01 ] การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ.. [2020-04-01 ] วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวั.. [2020-03-31 ] การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ชา.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำประจำชุมชนหนองหัวลิง .. [2020-03-30 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามโครงการสร้างรา.. [2020-03-30 ] ระมงอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่จาก  สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2020-03-30 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการบริหารจัดการแห.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ พร้อมราษฎร และคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำ.. [2020-03-30 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอตระการพืชผล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีรับมอบหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์จากพระครูเกษมธรรมมานุวัตร  ณ บริเวณหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 

 เผยเเพร่: 2020-03-30  |  อ่าน: 79 ครั้ง

 

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 นางสาวปวริศา  บุตรนามท้าว ประมงอำเภอตระการพืชผล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีรับมอบหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์จากพระครูเกษมธรรมมานุวัตร 
โดยนายกิติศักดิ์ กุมภรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล เป็นผู้รับมอบหลังคาดังกล่าว โดยมี นายธนพร สมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานในพิธีรับมอบ 
ณ บริเวณหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์
(โดมอนุสรณ์ 50 ปี ม.ต.ก.)