ระมงอำเภอบุณฑริก ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดอุบลราชธานีว่าตรวจสอบพบการลักลอบนำเข้า กบหนอง

เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับประมงอำเภอน้ำยืน ร่ว.. [2020-07-13 ] ประมงอำเภอเขื่องใน น ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ฝายคอเพียน้อ.. [2020-07-13 ] ประมงอำเภอเขื่องใน ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ทำนบห้วยน้ำก่.. [2020-07-13 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมกับคณะกรรมการฯแหล่งน้ำจัดสร้างกร่ำเพิ่มเติมและสำร.. [2020-07-13 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมกับคณะกรรมการฯแหล่งน้ำ ลองพื้นที่สร้างกร่ำเพื่อเป.. [2020-07-13 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธา.. [2020-07-13 ] ระมงอำเภอเขื่องใน ลงพื้นที่ตำบลหนองเหล่า ติดตามเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎ.. [2020-07-13 ] ล ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ผู้รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอเขมราฐ ร่วมกับศูนย์ว.. [2020-07-13 ] การประชุมหารือวางแผนการเตรียมจัดงานและลงพื้นที่ดูสถานที่บริเวณที่จัดงา.. [2020-07-10 ] การประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการ.. [2020-07-10 ]
อ่านทั้งหมด 

ระมงอำเภอบุณฑริก ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดอุบลราชธานีว่าตรวจสอบพบการลักลอบนำเข้า กบหนอง 

 เผยเเพร่: 2020-07-10  |  อ่าน: 262 ครั้ง

 

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยตรี เจนณรงค์ กรดแก้ว ประมงอำเภอบุณฑริก ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดอุบลราชธานีว่าตรวจสอบพบการลักลอบนำเข้า
กบหนอง จำนวน? 35? ถุง? จำนวน 163 กิโลกรัม?  โดยผู้กระทำผิดได้หลบหนีเข้าเขต ?สปป.? ลาว?  กระทั่งเวลา 12.00 น. ไม่ปรากฎว่ามีบุคคลใดมาแสดงตัวเป็นเจ้าของสินค้าดังกล่าว คือ กบหนอง หรือ เขียดอีโม่ ชีวิต จำนวน 35 กระสอบ ปริมาณ 163 กิโลกรัม ทางชุดเจ้าหน้าที่ได้มีความคิดเห็นร่วมกันให้ยึดสินค้าดังกล่าวเป็นของกลาง แต่เนื่องจากของกลางดังกล่าว เป็นสิ่งมีชีวิตและมีสภาพอ่อนแอ และมีความคิดเห็นร่วมกันให้ปล่อยของกลางคือ กบหนอง หรือ เขียดอีโม่ มีชีวิต จำนวน 35 กระสอบ ปริมาณ 163 กิโลกรัม โดยปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดมน-บุณฑริก  ? และทำบันทึกส่งสภ.บุณฑริกเพื่อลงบันทึกประจำวันต่อไป