ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พื่อขับเคลื่อนอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับประมงอำเภอน้ำยืน ร่ว.. [2020-07-13 ] ประมงอำเภอเขื่องใน น ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ฝายคอเพียน้อ.. [2020-07-13 ] ประมงอำเภอเขื่องใน ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ทำนบห้วยน้ำก่.. [2020-07-13 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมกับคณะกรรมการฯแหล่งน้ำจัดสร้างกร่ำเพิ่มเติมและสำร.. [2020-07-13 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมกับคณะกรรมการฯแหล่งน้ำ ลองพื้นที่สร้างกร่ำเพื่อเป.. [2020-07-13 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธา.. [2020-07-13 ] ระมงอำเภอเขื่องใน ลงพื้นที่ตำบลหนองเหล่า ติดตามเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎ.. [2020-07-13 ] ล ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ผู้รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอเขมราฐ ร่วมกับศูนย์ว.. [2020-07-13 ] การประชุมหารือวางแผนการเตรียมจัดงานและลงพื้นที่ดูสถานที่บริเวณที่จัดงา.. [2020-07-10 ] การประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการ.. [2020-07-10 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พื่อขับเคลื่อนอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี  

 เผยเเพร่: 2020-07-10  |  อ่าน: 324 ครั้ง

 

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 05:30 น.  นางสุภาพร  วัฒนสิทธิ์ ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร อปท. ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมกันเสวนาสภากาแฟ  เพื่อขับเคลื่อนอำเภอน้ำยืน สู่เป้าหมาย 3 ด้าน
1.อำเภอน้ำยืน เป็นอำเภอท่องเที่ยวได้ทุกฤดูกาลของจังหวัดอุบลราชธานี 
2. อำเภอน้ำยืน เป็นอำเภอเศรษฐกิจใหม่ของจังหวัดอุบลราชธานี 
3.อำเภอน้ำยืน เป็นอำเภอบ้านสวยเมืองสุขทุกหมู่บ้าน  ณ  จุดชมวิว สมรภูมิช่องบก เนิน 500  ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี โดยมีนายสมชัย  บูรณะ  นายอำเภอย้ำยืน ประธานการประชุมฯ