ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พื่อขับเคลื่อนอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวั.. [2020-03-31 ] การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ชา.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำประจำชุมชนหนองหัวลิง .. [2020-03-30 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามโครงการสร้างรา.. [2020-03-30 ] ระมงอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่จาก  สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2020-03-30 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการบริหารจัดการแห.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ พร้อมราษฎร และคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอนาจะหลวย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับพัสดุ ก่อ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามใน หนองมั่ง อำเภอตาลสุม  จังหวัดอ.. [2020-03-27 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พื่อขับเคลื่อนอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี  

 เผยเเพร่: 2020-03-27  |  อ่าน: 229 ครั้ง

 

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 05:30 น.  นางสุภาพร  วัฒนสิทธิ์ ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร อปท. ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมกันเสวนาสภากาแฟ  เพื่อขับเคลื่อนอำเภอน้ำยืน สู่เป้าหมาย 3 ด้าน
1.อำเภอน้ำยืน เป็นอำเภอท่องเที่ยวได้ทุกฤดูกาลของจังหวัดอุบลราชธานี 
2. อำเภอน้ำยืน เป็นอำเภอเศรษฐกิจใหม่ของจังหวัดอุบลราชธานี 
3.อำเภอน้ำยืน เป็นอำเภอบ้านสวยเมืองสุขทุกหมู่บ้าน  ณ  จุดชมวิว สมรภูมิช่องบก เนิน 500  ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี โดยมีนายสมชัย  บูรณะ  นายอำเภอย้ำยืน ประธานการประชุมฯ