พิธีส่งมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทาน สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(กปร) แก่ตัวแทนเกษตรกร 5 อำเภอ จังหวัดอุบลราชธานี

ประมงอำเภอนาจะหลวย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับพัสดุ ก่อ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามใน หนองมั่ง อำเภอตาลสุม  จังหวัดอ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำจำนวน 3 แหล่ง อำเภอเมือ.. [2020-03-27 ] ประมงอำเภอเดชอุดม ร่วมกับกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง คณะกรรมการบริหา.. [2020-03-27 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุลูกพันธุ์กุ้งก.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอบุณฑริก ร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอดอนมดแดง ร่วมกับ ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์  พบปะเกษตรกรผู้เลี้.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล ได้จัดประชุมนัดหมายคณะกรรมการแหล่งน้ำหนองเซเป็ด .. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอเขื่องใน  ไปตรวจสอบความพร้อมของแหล่งน้ำ พบว่าคณะกรรมการบริหา.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอเขื่องใน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด.. [2020-03-25 ]
อ่านทั้งหมด 

พิธีส่งมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทาน สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(กปร) แก่ตัวแทนเกษตรกร 5 อำเภอ จังหวัดอุบลราชธานี  

 เผยเเพร่: 2020-03-25  |  อ่าน: 131 ครั้ง

 

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น. นายประชุม ดวนใหญ่ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ รักษาราชการในตำแหน่งประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน ร่วมพิธีส่งมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทาน สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(กปร) แก่ตัวแทนเกษตรกร 5 อำเภอได้แก่ อ.เขื่องใน, อ.เเมือง, อ.วารินชำราบ, อ.พิบูลมังสาหาร และ อ.นาเยีย ที่ประสบภัยพิบัติจากพายุ โพดุล และคาจิกิ ณ อบต.ชีทวน เพื่อเพาะปลูกฟื้นฟูหลังเกิดภัยต่อไป โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผวจ.อบ เป็นประธาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด หัวหน้าส่วนระดับอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต.ชีทวน และเกษตรกร ทั้ง 5 อำเภอ ร่วมงาน ประมาณ 400 คน