ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับ ประมงอำเภอดอนมดแดง ร่วมกันตรวจสอบข้อมูลความเสียหายเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงปลาในกระชัง หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๙ ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประมงอำเภอนาจะหลวย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับพัสดุ ก่อ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามใน หนองมั่ง อำเภอตาลสุม  จังหวัดอ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำจำนวน 3 แหล่ง อำเภอเมือ.. [2020-03-27 ] ประมงอำเภอเดชอุดม ร่วมกับกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง คณะกรรมการบริหา.. [2020-03-27 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุลูกพันธุ์กุ้งก.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอบุณฑริก ร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอดอนมดแดง ร่วมกับ ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์  พบปะเกษตรกรผู้เลี้.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล ได้จัดประชุมนัดหมายคณะกรรมการแหล่งน้ำหนองเซเป็ด .. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอเขื่องใน  ไปตรวจสอบความพร้อมของแหล่งน้ำ พบว่าคณะกรรมการบริหา.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอเขื่องใน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด.. [2020-03-25 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับ ประมงอำเภอดอนมดแดง ร่วมกันตรวจสอบข้อมูลความเสียหายเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงปลาในกระชัง หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๙ ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี 

 เผยเเพร่: 2020-03-25  |  อ่าน: 64 ครั้ง

 

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับ นายศุภวัฒน์ เที่ยงผดุง ประมงอำเภอดอนมดแดง ร่วมกันตรวจสอบข้อมูลความเสียหายเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงปลาในกระชัง หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๙ ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จำนวน ๓๒ ราย ที่เกิดเหตุการณ์ปลาที่เลี้ยงในกระชังตายเป็นจำนวนมากจากอิทธิพลพายุโพดุลและคาจิกิ พร้อมทั้งนัดหมายเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบให้จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขอรับความช่วยเหลือเพื่อรอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ศาลาวัดบ้านแพง หมู่ที่ ๔ ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี