ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด และคณะ ร่วมกันตรวจสอบสถานที่และสำรวจความเสียหายเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงปลาในกระชัง หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์

ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเส.. [2020-04-01 ] การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ.. [2020-04-01 ] วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวั.. [2020-03-31 ] การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ชา.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำประจำชุมชนหนองหัวลิง .. [2020-03-30 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามโครงการสร้างรา.. [2020-03-30 ] ระมงอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่จาก  สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2020-03-30 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการบริหารจัดการแห.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ พร้อมราษฎร และคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำ.. [2020-03-30 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด และคณะ ร่วมกันตรวจสอบสถานที่และสำรวจความเสียหายเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงปลาในกระชัง หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์  

 เผยเเพร่: 2020-03-30  |  อ่าน: 60 ครั้ง

 

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับ นายภราดร เอียดแก้ว ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี และนางสาวนันทพร สร้อยสุวรรณ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด และคณะ ร่วมกันตรวจสอบสถานที่และสำรวจความเสียหายเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงปลาในกระชัง หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จำนวน ๒ ราย สถานที่ประสบภัยพิบัติแม่น้ำมูล หมู่ที่ ๙ ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้รับผลกระทบกระชังเลี้ยงปลาเสียหายและปลาที่เลี้ยงในกระชังตายเป็นจำนวนมากจากอิทธิพลพายุโพดุลและคาจิกิ