ายประจักษ์ แสนภักดี ประมงอำเภอวารินชำราบ เข้าร่วมประชุม ก.ช.ภ.อ.วารินชำราบ พิจารณาขออนุมัติวงเงินช่วยเหลือเกษตรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำประสบอุทกภัยจากพายุดีเปรสชัน"คาจิกิ"

วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวั.. [2020-03-31 ] การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ชา.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำประจำชุมชนหนองหัวลิง .. [2020-03-30 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามโครงการสร้างรา.. [2020-03-30 ] ระมงอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่จาก  สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2020-03-30 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการบริหารจัดการแห.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ พร้อมราษฎร และคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอนาจะหลวย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับพัสดุ ก่อ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามใน หนองมั่ง อำเภอตาลสุม  จังหวัดอ.. [2020-03-27 ]
อ่านทั้งหมด 

ายประจักษ์ แสนภักดี ประมงอำเภอวารินชำราบ เข้าร่วมประชุม ก.ช.ภ.อ.วารินชำราบ พิจารณาขออนุมัติวงเงินช่วยเหลือเกษตรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำประสบอุทกภัยจากพายุดีเปรสชัน"คาจิกิ" 

 เผยเเพร่: 2020-03-27  |  อ่าน: 81 ครั้ง

 

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น.นายประจักษ์ แสนภักดี ประมงอำเภอวารินชำราบ เข้าร่วมประชุม ก.ช.ภ.อ.วารินชำราบ พิจารณาขออนุมัติวงเงินช่วยเหลือเกษตรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำประสบอุทกภัยจากพายุดีเปรสชัน"คาจิกิ"ซึ่งที่ประชุมได้มีมติอนุมัติวงเงินให้ช่วยเหลือเกษตรกร 3 ราย พื้นที่ 6.35 ไร่ วงเงิน 26,828.75 บาท