ายประจักษ์ แสนภักดี ประมงอำเภอวารินชำราบ เข้าร่วมประชุม ก.ช.ภ.อ.วารินชำราบ พิจารณาขออนุมัติวงเงินช่วยเหลือเกษตรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำประสบอุทกภัยจากพายุดีเปรสชัน"คาจิกิ"

เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับประมงอำเภอน้ำยืน ร่ว.. [2020-07-13 ] ประมงอำเภอเขื่องใน น ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ฝายคอเพียน้อ.. [2020-07-13 ] ประมงอำเภอเขื่องใน ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ทำนบห้วยน้ำก่.. [2020-07-13 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมกับคณะกรรมการฯแหล่งน้ำจัดสร้างกร่ำเพิ่มเติมและสำร.. [2020-07-13 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมกับคณะกรรมการฯแหล่งน้ำ ลองพื้นที่สร้างกร่ำเพื่อเป.. [2020-07-13 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธา.. [2020-07-13 ] ระมงอำเภอเขื่องใน ลงพื้นที่ตำบลหนองเหล่า ติดตามเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎ.. [2020-07-13 ] ล ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ผู้รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอเขมราฐ ร่วมกับศูนย์ว.. [2020-07-13 ] การประชุมหารือวางแผนการเตรียมจัดงานและลงพื้นที่ดูสถานที่บริเวณที่จัดงา.. [2020-07-10 ] การประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการ.. [2020-07-10 ]
อ่านทั้งหมด 

ายประจักษ์ แสนภักดี ประมงอำเภอวารินชำราบ เข้าร่วมประชุม ก.ช.ภ.อ.วารินชำราบ พิจารณาขออนุมัติวงเงินช่วยเหลือเกษตรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำประสบอุทกภัยจากพายุดีเปรสชัน"คาจิกิ" 

 เผยเเพร่: 2020-07-10  |  อ่าน: 122 ครั้ง

 

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น.นายประจักษ์ แสนภักดี ประมงอำเภอวารินชำราบ เข้าร่วมประชุม ก.ช.ภ.อ.วารินชำราบ พิจารณาขออนุมัติวงเงินช่วยเหลือเกษตรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำประสบอุทกภัยจากพายุดีเปรสชัน"คาจิกิ"ซึ่งที่ประชุมได้มีมติอนุมัติวงเงินให้ช่วยเหลือเกษตรกร 3 ราย พื้นที่ 6.35 ไร่ วงเงิน 26,828.75 บาท