เจ้าหน้าที่ สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี , ประมงอำเภอบุณฑริก, ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 4 (อุบลราชธานี) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม  จำนวน 90,000 ตัว ลงสู่อ่างเก็บน้ำห้วยเทียม ตำบลโนนค้อ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ชา.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำประจำชุมชนหนองหัวลิง .. [2020-03-30 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามโครงการสร้างรา.. [2020-03-30 ] ระมงอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่จาก  สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2020-03-30 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการบริหารจัดการแห.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ พร้อมราษฎร และคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอนาจะหลวย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับพัสดุ ก่อ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามใน หนองมั่ง อำเภอตาลสุม  จังหวัดอ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำจำนวน 3 แหล่ง อำเภอเมือ.. [2020-03-27 ]
อ่านทั้งหมด 

เจ้าหน้าที่ สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี , ประมงอำเภอบุณฑริก, ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 4 (อุบลราชธานี) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม  จำนวน 90,000 ตัว ลงสู่อ่างเก็บน้ำห้วยเทียม ตำบลโนนค้อ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 

 เผยเเพร่: 2020-03-27  |  อ่าน: 116 ครั้ง

 

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นายกิตติพงษ์ ลีลาศสง่างาม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ,ว่าที่ร้อยตรีเจนณรงค์ กรดแก้ว ประมงอำเภอบุณฑริก และนายสุพัตร์ ศรีพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 4 (อุบลราชธานี) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม  จำนวน 90,000 ตัว ลงสู่อ่างเก็บน้ำห้วยเทียม ตำบลโนนค้อ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อฟื้นฟูสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชนและสนับสนุนการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชนบริเวณโดยรอบ ซึ่งพันธุ์กุ้งก้ามกรามที่นำมาปล่อยในครั้งนี้ เป็นพันธุ์กุ้งที่ได้รับการอนุบาลมาแล้วเป็นเวลา 1 เดือน พันธุ์กุ้งจึงมีขนาดตัวใหญ่ แข็งแรง และจะช่วยให้อัตรารอดของกุ้งก้ามกรามหลังปล่อยลงแหล่งน้ำดีขึ้น