เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ช่วยเหลือ เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๗ ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุลและคาจิกิ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ประมงอำเภอนาจะหลวย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับพัสดุ ก่อ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามใน หนองมั่ง อำเภอตาลสุม  จังหวัดอ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำจำนวน 3 แหล่ง อำเภอเมือ.. [2020-03-27 ] ประมงอำเภอเดชอุดม ร่วมกับกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง คณะกรรมการบริหา.. [2020-03-27 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุลูกพันธุ์กุ้งก.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอบุณฑริก ร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอดอนมดแดง ร่วมกับ ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์  พบปะเกษตรกรผู้เลี้.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล ได้จัดประชุมนัดหมายคณะกรรมการแหล่งน้ำหนองเซเป็ด .. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอเขื่องใน  ไปตรวจสอบความพร้อมของแหล่งน้ำ พบว่าคณะกรรมการบริหา.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอเขื่องใน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด.. [2020-03-25 ]
อ่านทั้งหมด 

เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ช่วยเหลือ เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๗ ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุลและคาจิกิ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี  

 เผยเเพร่: 2020-03-25  |  อ่าน: 77 ครั้ง

 

 ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประชุม ดวนใหญ่ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนประมงจังหวัดอุบลราชธานี  นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน พร้อมด้วย นางสาววิภา กาญจนารักษ์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน  นายสันติภาพ กวีกรณ์ นักวิชาการประมง นายวุฒิชาติ เชื้อชม เจ้าพนักงานประมง นางสาวลลิตา อมรสิน เจ้าพนักงานประมง สังกัดสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ช่วยเหลือ เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๗ ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุลและคาจิกิ โดยร่วมปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อเพิ่มแหล่งอาหารสัตว์น้ำภายในพื้นที่หนองเหล่าหิน พื้นที่ ๑,๘๐๐ ไร่ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ตัว  เเละมอบจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย (ปม.๑) จำนวน ๑๕๐ ถุง เเก่เกษตรกร ซึ่งภายในงานมีซุ้มนิทรรศการให้บริการความรู้เเละมอบปัจจัยการผลิต กิจกรรมซ่อมเครื่องจักรกลขนาดเล็ก  จากสำนักงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อ  อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายกมล โสพัฒน์ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดงาน