นายสุวิทย์  พัชนี นักวิชาการประมง เพื่อปฏิบัติงานการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ด้านประมง ปี 2562 ในพื้นที่อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

ประมงอำเภอเดชอุดม พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับฯ จากสำนักงานประมงจังหวัดอ.. [2020-07-09 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับผู้นำชุมชนในพื้นที่ ดำเนินการปล่อยพันธ์.. [2020-07-08 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำทิ้งของโรงงาน บริษัท อ.. [2020-07-08 ] การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครัวเรือนยากจน ตามโครงการ "ครัวเรือนพ้นจน คนอุบล.. [2020-07-08 ] ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์,และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ  หาช.. [2020-07-08 ] ระมงอำเภอสิรินธร ร่วมพิธีเปิดงานตลาดต้องชม "ตลาดเมืองเรืองแสง" พร้อมเย.. [2020-07-08 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ลงพื้นที่ ต.สีวิเชียร สำรวจตรวจสอบการดำเนินกิจการเพา.. [2020-07-08 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 .. [2020-07-08 ]  ประมงอำเภอสิรินธร พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัต.. [2020-07-08 ] ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมจัดนิทรรศการให้บริการประชาชน ร่วมกับส่วนราชการ ห.. [2020-07-08 ]
อ่านทั้งหมด 

นายสุวิทย์  พัชนี นักวิชาการประมง เพื่อปฏิบัติงานการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ด้านประมง ปี 2562 ในพื้นที่อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 

 เผยเเพร่: 2020-07-08  |  อ่าน: 130 ครั้ง

 

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 นายสุวิทย์  พัชนี นักวิชาการประมง ได้รับมอบหมายจากหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เพื่อปฏิบัติงานการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ด้านประมง ปี 2562 ในพื้นที่อำเภอโขงเจียม เพื่อประชาสัมพันธ์ และรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ดังกล่าว 
โดยมีเกษตรกรผู้ประสบภัยฯ เข้าร่วมโครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน จำนวน 45 ราย อยู่ในพื้นที่ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี