นายประจักษ์ แสนภักดี ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ปลาตายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำอ่างเศรษฐเศรณีย์ ชุมชนชลประทาน เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเส.. [2020-04-01 ] การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ.. [2020-04-01 ] วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวั.. [2020-03-31 ] การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ชา.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำประจำชุมชนหนองหัวลิง .. [2020-03-30 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามโครงการสร้างรา.. [2020-03-30 ] ระมงอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่จาก  สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2020-03-30 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการบริหารจัดการแห.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ พร้อมราษฎร และคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำ.. [2020-03-30 ]
อ่านทั้งหมด 

นายประจักษ์ แสนภักดี ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ปลาตายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำอ่างเศรษฐเศรณีย์ ชุมชนชลประทาน เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  

 เผยเเพร่: 2020-03-30  |  อ่าน: 136 ครั้ง

 

30 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น.นายประจักษ์ แสนภักดี ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ปลาตายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำอ่างเศรษฐเศรณีย์ ชุมชนชลประทาน เทศบาลเมืองวารินชำราบ จากการสังเกตเบื้องต้นโดยภาพรวมคุณภาพน้ำดีขึ้นกว่าวันก่อน ๆ ไม่พบปลาตาย และเทศบาลเมืองวารินชำราบได้ทำการฉีดพ่น EM เพิ่มเติมลงในอ่าง