นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน, เหล่าเสือโก้ก ประชุมเกษตรกร ชี้แจงแนวทางการคัดเลือกเกษตรกรร่วมโครงการพัฒนาเกษตรอนทรีย์ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปี 63

การประชุมหารือวางแผนการเตรียมจัดงานและลงพื้นที่ดูสถานที่บริเวณที่จัดงา.. [2020-07-10 ] การประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการ.. [2020-07-10 ] ประมงอำเภอเดชอุดมเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คร.. [2020-07-10 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับผู้นำชุมชนในพื้นที่ ดำเนินการปล่อยพันธ์.. [2020-07-08 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำทิ้งของโรงงาน บริษัท อ.. [2020-07-08 ] การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครัวเรือนยากจน ตามโครงการ "ครัวเรือนพ้นจน คนอุบล.. [2020-07-08 ] ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์,และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ  หาช.. [2020-07-08 ] ระมงอำเภอสิรินธร ร่วมพิธีเปิดงานตลาดต้องชม "ตลาดเมืองเรืองแสง" พร้อมเย.. [2020-07-08 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ลงพื้นที่ ต.สีวิเชียร สำรวจตรวจสอบการดำเนินกิจการเพา.. [2020-07-08 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 .. [2020-07-08 ]
อ่านทั้งหมด 

นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน, เหล่าเสือโก้ก ประชุมเกษตรกร ชี้แจงแนวทางการคัดเลือกเกษตรกรร่วมโครงการพัฒนาเกษตรอนทรีย์ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปี 63 

 เผยเเพร่: 2020-07-08  |  อ่าน: 163 ครั้ง

 

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน, เหล่าเสือโก้ก ประชุมเกษตรกร ชี้แจงแนวทางการคัดเลือกเกษตรกรร่วมโครงการพัฒนาเกษตรอนทรีย์ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปี 63 ตรวจสอบข้อมูลตามใบสมัคร รับขึ้นทะเบียนบ่อปลาในนาข้าวอินทรีย์ ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองบก และบ้านแต้เก่า ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก  จังหวัดอุบลราชธานี มีเกษตรกรโครงการทั้งหมด 78 ราย ถอนตัว  4 ราย เนื่องจากขาดคุณสมบัติ