ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอุบลราชธานี (ก.ช.ภ.จ.อบ.) ในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านประมงจำนวน 7 อำเภอ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเส.. [2020-04-01 ] การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ.. [2020-04-01 ] วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวั.. [2020-03-31 ] การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ชา.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำประจำชุมชนหนองหัวลิง .. [2020-03-30 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามโครงการสร้างรา.. [2020-03-30 ] ระมงอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่จาก  สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2020-03-30 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการบริหารจัดการแห.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ พร้อมราษฎร และคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำ.. [2020-03-30 ]
อ่านทั้งหมด 

ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอุบลราชธานี (ก.ช.ภ.จ.อบ.) ในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านประมงจำนวน 7 อำเภอ จังหวัดอุบลราชธานี  

 เผยเเพร่: 2020-03-30  |  อ่าน: 96 ครั้ง

 

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายกิตติพงษ์  ลีลาศสง่างาม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วยนายธงชัย ชาตำแย ประมงอำเภอม่วงสามสิบ และรับผิดชอบอำเภอกุดข้าวปุ้น นายสาธิต ภูมิคำ ประมงอำเภอนาจะหลวย และรับผิดชอบอำเภอน้ำขุ่น นางสุภาพร วัฒนสิทธิ์ประมงอำเภอน้ำยืนนางสาวพิทยารัตน์ สุวมาตย์ ประมงอำเภอเดชอุดม นางอัจฉราภรณ์ อมรสิน เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ดูแลงานด้านประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร และนายสุวิทย์ พัชนี นักวิชาการประมงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอุบลราชธานี (ก.ช.ภ.จ.อบ.) โดยมีนายเธียรชัย พุทธรังษีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน ในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านประมงจำนวน 7 อำเภอ ได้เเก่ อำเภอม่วงสามสิบ อำเภอกุดข้าวปุ้น อำเภอนาจะหลวย อำเภอน้ำขุ่น อำเภอน้ำยืน อำเภอเดชอุดม และอำเภอพิบูลมังสาหาร รวมเกษตรกร 1,972 ราย พื้นที่เสียหาย 975.265 ไร่ วงเงินช่วยเหลือ 4,120,495.75 บาท ซึ่งมติที่ประชุมให้ใช้เงินช่วยเหลือในอำนาจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต่อไป