นางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมกับหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธร จัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านประมง และปล่อยพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ ในบ่อปลาโรงเรียนบ้านคันไร่ ในกิจกรรม Kick Off ฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย

เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับประมงอำเภอน้ำยืน ร่ว.. [2020-07-13 ] ประมงอำเภอเขื่องใน น ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ฝายคอเพียน้อ.. [2020-07-13 ] ประมงอำเภอเขื่องใน ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ทำนบห้วยน้ำก่.. [2020-07-13 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมกับคณะกรรมการฯแหล่งน้ำจัดสร้างกร่ำเพิ่มเติมและสำร.. [2020-07-13 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมกับคณะกรรมการฯแหล่งน้ำ ลองพื้นที่สร้างกร่ำเพื่อเป.. [2020-07-13 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธา.. [2020-07-13 ] ระมงอำเภอเขื่องใน ลงพื้นที่ตำบลหนองเหล่า ติดตามเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎ.. [2020-07-13 ] ล ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ผู้รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอเขมราฐ ร่วมกับศูนย์ว.. [2020-07-13 ] การประชุมหารือวางแผนการเตรียมจัดงานและลงพื้นที่ดูสถานที่บริเวณที่จัดงา.. [2020-07-10 ] การประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการ.. [2020-07-10 ]
อ่านทั้งหมด 

นางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมกับหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธร จัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านประมง และปล่อยพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ ในบ่อปลาโรงเรียนบ้านคันไร่ ในกิจกรรม Kick Off ฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย  

 เผยเเพร่: 2020-07-10  |  อ่าน: 101 ครั้ง

 

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 นางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมกับหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธร จัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านประมง และปล่อยพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ ในบ่อปลาโรงเรียนบ้านคันไร่ (ซึ่งได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจากกลุ่มผู้อนุบาลปลานิลแปลงเพศอำเภอสิรินธร) ในกิจกรรม Kick Off ฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย ทำความสะอาดซ่อมแซมสถานที่ สาธารณประโยชน์ โรงเรียนบ้านคันไร่ (อาภากโรครุราษฎร์) ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมโดยกองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร-เขื่อนปากมูล โดยมีนายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอสิรินธร เป็นประธานในพิธีเปิด