นางสุภาพร  วัฒนสิทธิ์ ประมงอำเภอน้ำยืน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอน้ำยืน (ก.ช.ภ.จ.อ)

การประชุมหารือวางแผนการเตรียมจัดงานและลงพื้นที่ดูสถานที่บริเวณที่จัดงา.. [2020-07-10 ] การประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการ.. [2020-07-10 ] ประมงอำเภอเดชอุดมเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คร.. [2020-07-10 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับผู้นำชุมชนในพื้นที่ ดำเนินการปล่อยพันธ์.. [2020-07-08 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำทิ้งของโรงงาน บริษัท อ.. [2020-07-08 ] การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครัวเรือนยากจน ตามโครงการ "ครัวเรือนพ้นจน คนอุบล.. [2020-07-08 ] ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์,และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ  หาช.. [2020-07-08 ] ระมงอำเภอสิรินธร ร่วมพิธีเปิดงานตลาดต้องชม "ตลาดเมืองเรืองแสง" พร้อมเย.. [2020-07-08 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ลงพื้นที่ ต.สีวิเชียร สำรวจตรวจสอบการดำเนินกิจการเพา.. [2020-07-08 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 .. [2020-07-08 ]
อ่านทั้งหมด 

นางสุภาพร  วัฒนสิทธิ์ ประมงอำเภอน้ำยืน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอน้ำยืน (ก.ช.ภ.จ.อ) 

 เผยเเพร่: 2020-07-08  |  อ่าน: 98 ครั้ง

 

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. นางสุภาพร  วัฒนสิทธิ์ ประมงอำเภอน้ำยืน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอน้ำยืน (ก.ช.ภ.จ.อ)โดยมีนายสมชัย  บูรณะ  นายอำเภอน้ำยืน เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ซึ่งได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านประมง มีเกษตรกรที่เข้าหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือตามระเบียบฯจำนวน 441 ราย พื้นที่เสียหาย 242.165 ไร่ วงเงินช่วยเหลือ 1,023,149.13 บาท ซึ่งมติที่ประชุมเห็นชอบให้เสนอต่อคณะกรรมการฯ ก.จ.ภ.จ.อบ.(จังหวัดอุบลราชธานี) เพื่อให้ความช่วยเหลือ ต่อไป