นางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมกับนายภูมินทร์ เจือทอง ปศุสัตว์อำเภอสิรินธร,  ร.ต.ต.พงษ์ศักดิ์ หมื่นพรม รองสารวัตรป้องกันปราบปราม สภอ.สิรินธร,  นายสุวิทย์ ดาวัลย์ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธร พร้อมคณะ บูรณาการร่วมตรวจควบคุมการทำการประมง ในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ

การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ชา.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำประจำชุมชนหนองหัวลิง .. [2020-03-30 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามโครงการสร้างรา.. [2020-03-30 ] ระมงอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่จาก  สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2020-03-30 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการบริหารจัดการแห.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ พร้อมราษฎร และคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอนาจะหลวย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับพัสดุ ก่อ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามใน หนองมั่ง อำเภอตาลสุม  จังหวัดอ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำจำนวน 3 แหล่ง อำเภอเมือ.. [2020-03-27 ]
อ่านทั้งหมด 

นางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมกับนายภูมินทร์ เจือทอง ปศุสัตว์อำเภอสิรินธร,  ร.ต.ต.พงษ์ศักดิ์ หมื่นพรม รองสารวัตรป้องกันปราบปราม สภอ.สิรินธร,  นายสุวิทย์ ดาวัลย์ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธร พร้อมคณะ บูรณาการร่วมตรวจควบคุมการทำการประมง ในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ  

 เผยเเพร่: 2020-03-27  |  อ่าน: 123 ครั้ง

 

วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมกับนายภูมินทร์ เจือทอง ปศุสัตว์อำเภอสิรินธร,  ร.ต.ต.พงษ์ศักดิ์ หมื่นพรม รองสารวัตรป้องกันปราบปราม สภอ.สิรินธร,  นายสุวิทย์ ดาวัลย์ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธร พร้อมคณะ บูรณาการร่วมตรวจควบคุมการทำการประมง ในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ  พร้อมเยี่ยมเยือนผู้ทำการประมง ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร นำทีมโดย นายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอสิรินธร